Vroom Interim

Veranderingen gaan niet toevallig goed.

Opdrachten starten daarom altijd met een analyse van uw organisatie, vervolgens zoek ik samen met u naar de meest wenselijke oplossing. Hierbij is het uitgangspunt om kritisch naar de hele organisatie te kijken, vanuit de ervaring dat dat op de lange termijn voor uw organisatie een meerwaarde oplevert.
Ik richt me hierbij op het samenspel tussen de vaak verschillende werelden van de financiële organisatie enerzijds en de zorginhoudelijke organisatie anderzijds.

Met oog voor de synergie binnen uw organisatie kijk ik naar de stijl van leidinggeven, de werkwijze van stafdiensten en de cultuur van de ‘werkvloer’.
Is de cultuur nog passend bij de oplossing voor het vraagstuk? Zijn er heldere prestatie-indicatoren en wat is het werkelijke doel van uw organisatie?
In de praktijk merken we dat maatwerk van belang is. AWBZ- aanbieders zijn, ondanks de generieke problematiek dusdanig uniek dat het de voorkeur heeft om naast u te staan.
ik analyseer stapsgewijs het cliëntproces, op zoek naar passende oplossingen en kansen.
Hierbij kan ruime ervaring en actuele kennis van het totale cliënt- en organisatieproces u de middelen geven om gekozen oplossingen succesvol in te voeren.
In deze fases is een heldere en volledige kennisoverdracht, zodat de vaste medewerkers van de zorgonderneming na afronding zelf de juiste lijn voort kunnen zetten.